İtalyanların aslında diğer Avrupa ülkelerinden ne kadar farklı olduğunu ve Türklerle ne kadar benzeştiğini anlatan bir video.

YouTube Preview Image

Video adresi: http://www.youtube.com/watch?v=KWsgLq7MeN8