Hürriyet’in ve insan haklarının 60. yıldönümü için çekilen reklam serilerinden biri.

YouTube Preview Image