Küresel ısınmanın kurbağa üzerinden örnek verildiği bir video.

YouTube Preview Image

Video adresi: http://www.youtube.com/watch?v=o-rh4UmqDZg