Daha önce duruma göre piyano çalanı görmüştüm, hatta konser de vermişti aynı kişi. Bu da resim çizen.

YouTube Preview Image