Bir yayında sanatçı (?) olarak çıkan bülbül sesli birinin abartılı bir şekilde detone olması.

YouTube Preview Image

Video adresi: http://www.youtube.com/watch?v=nE_ob_2q3HY