Küresel ısınmayla ilgili, “bırakırsanız bırakırlar” temalı video.

YouTube Preview Image

Video adresi: http://www.youtube.com/watch?v=PXvpDoGrRGU